NASZE projekty - WASZE dotacje!

  • Dotychczas pozyskaliśmy 572,89 mln zł dotacji !

  • Dotychczas pozyskaliśmy 572,89 mln zł dotacji !

  • Dotychczas pozyskaliśmy 572,89 mln zł dotacji !

  • Dotychczas pozyskaliśmy 572,89 mln zł dotacji !

AKTUALNE NABORY

Kliknij poniżej, jeśli chcesz zapoznać się z pełną listą konkursów w ramach:

Zawarciem umowy o dofinansowanie pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Ministerstwem Finansów RP zakończył się ponad dwuletni proces przygotowania projektu pn. „Chmura obliczeniowa resortu finansów (HARF)”.

Dzięki m.in. opracowanemu przez naszą firmę studium wykonalności udało się pozyskać kwotę 162.893.500,00 złotych dofinansowania na realizację powyższego zadania ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Aktualności firmowe

Największy projekt przygotowany przez Prozped Consulting z dofinansowaniem PO PC!

Zawarciem umowy o dofinansowanie pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Ministerstwem Finansów RP zakończył się…

więcej ...

Kolejne wnioski przygotowane przez Prozped Consulting w ramach POIiŚ 2014-2020 pozytywnie zaopiniowane!

Z nieukrywaną radością informujemy, iż 3 dokumentacje aplikacyjne opracowane przez naszą firmę dla Związku Miast…

więcej ...

Dofinansowanie z PROW na modernizację drogi lokalnej w Powiecie Goleniowskim zatwierdzone!

W dniu 4 maja 2016 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 711/16 w sprawie…

więcej ...

Jedyny w Polsce projekt budowy PSZOK z szansą na dofinansowanie ze środków POIiŚ!

Miło nam poinformować, iż NFOŚiGW w Warszawie ogłosił w dniu 27.04.2016 roku listę rankingową projektów…

więcej ...

Strategia ZIT SOM ostatecznie przyjęta.

Po blisko 3 latach pracy m.in. zespołu autorskiego firmy Prozped Consulting, Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych…

więcej ...

Budowa nowej drogi w Dobrej rozpoczęta!

Przy udziale naszej firmy, pełniącej funkcję Nadzoru Inwestorskiego, Gmina Dobra przekazała plac budowy Wykonawcy inwestycji…

więcej ...

Ostatni z projektów RPO WZ w ramach perspektywy 2007-2013 zakończony!

Miło nam poinformować, iż pozytywną oceną Zespołu Kontrolującego zakończyła się realizacja projektu SPA „Klonowica” sp.…

więcej ...

Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził listę "wniosków drogowych"

Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej…

więcej ...

Prace nad przygotowaniem studiów wykonalności dla RZGW Szczecin zakończone!

Po blisko 3 miesiącach intensywnej pracy, firma Prozped Consulting przekazała Zamawiającemu wnioski aplikacyjne i studia…

więcej ...

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej

Prace nad Planami Gospodarki Niskoemisyjnej dla gmin: Chociwel i Suchań zakończone! Ponad 12 miesięcy prac…

więcej ...

Skontaktuj się z nami

Archiwum wiadomości