Gmina Miasto Szczecin otrzymała ponad 1.600.000 zł na realizację projektu pn. Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej – przebudowa Teatru Letniego w Szczecinie.

Dokumentacja opracowana przez firmę Prozped Consulting została najwyżej oceniona spośród wszystkich projektów przedłożonych w ramach działania 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym RPO WZ 2007-2013.

Skontaktuj się z nami