Zarząd Województwa w odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie dla poddziałania 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa w ramach RPO WZ 2007 - 2013 podjął decyzję o dofinansowaniu projektów.

Nasza firma opracowała studia wykonalności oraz wnioski aplikacyjne czterech zwycięskich projektów, dla Gminy Dobra oraz Miasta Stargard Szczeciński. Łączna wartość projektów wynosi 8 mln zł!

Skontaktuj się z nami