Firma Prozped Consulting została wybrana przez Gminę Dobra do pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla trzech zadań drogowych, realizowanych w ramach poddziałania 2.1.2 „Lokalna infrastruktura drogowa” RPO WZ 2007-2013.

Zakończenie inwestycji powinno nastąpić do czerwca 2010 roku, łączna wartość projektów wynosi ok. 6 mln zł.

Skontaktuj się z nami