Przygotowany przez Prozped Consulting, na zlecenie Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, projekt pn. „Poprawa jakości i dostępności do infrastruktury edukacyjnej poprzez rozbudowę budynku Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie”, złożony w ramach poddziałania 7.1.1 RPO WZ, otrzymał dofinansowanie!

Przyznana kwota wsparcia to ponad 1,3 mln zł.

Skontaktuj się z nami