Informujemy, iż projekt Gminy Miasto Szczecin pn. „Budowa Ogrodu Botanicznego - Arboretum Syrenie Stawy na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie”, przygotowany przez firmę Prozped Consulting (wniosek aplikacyjny, studium wykonalności) pomimo bardzo wysokiej oceny ekspertów Komisji Oceny Projektów RPO WZ (tj. 87 punktów), z powodu braku odpowiedniej ilości środków finansowych w konkursie, znalazł się jedynie na pierwszym miejscu listy rezerwowej inwestycji, które mogą otrzymać dofinansowanie w ramach poddziałania 4.5.1 „Promowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody”. Wartość planowanych przez Inwestora działań wynosi ponad 16 milionów złotych!

Skontaktuj się z nami