Park Wodny Koszalin otwarty! Blisko 4 lata współpracy naszej firmy z Zarządem Obiektów Sportowych w Koszalinie zaowocowały otwarciem w dniu 31 lipca 2015 roku największego w województwie aquaparku, który oferuje nie tylko możliwość użytkowania basenów pływackich, ale również korzystanie z szeregu innych atrakcji, takich jak: gejzery powietrzne, wodospady, sztuczna rzeka, jacuzzi czy 6 zjeżdżalni.

Inwestycja kosztowała ponad 80 mln zł, z czego 8 mln zł stanowiła dotacja ze środków poddziałania 5.1.1 RPO WZ. Prozped Consulting odpowiedzialny był zarówno za przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej o środki unijne, jak i ich późniejsze skuteczne rozliczenie.

Skontaktuj się z nami