Firma Prozped Consulting w ramach zakończonego właśnie naboru projektów do działania „Odnowa wsi” PROW 2007 – 2013 opracowała dla swoich Beneficjentów 4 wnioski aplikacyjne.

Skontaktuj się z nami