Firma Prozped Consulting przekazała Gminie Złocieniec wniosek aplikacyjny wraz z analizą finansową projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Złocieniec”.

Zadanie zostało przedłożone do dofinansowania, w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion” POIG 2007 – 2013

Skontaktuj się z nami