Firma Prozped Consulting przekazała Akademii Morskiej w Szczecinie Studium Wykonalności projektu pn. „Modernizacja specjalistycznego zaplecza laboratoryjnego Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie”. Dzięki opracowaniu, Beneficjent przedłożył propozycję projektu do dofinansowania w ramach PO IG, działanie 2.1. Wartość inwestycji to ponad 7 mln zł.

Skontaktuj się z nami