Prozped Consulting znów najlepszy! Przygotowane przy współpracy z nami projekty zdobyły pierwsze

...

Kolejna inwestycja prowadzona przez Prozped Consulting zakończona! Tym razem w obecności władz

...

Kolejny sukces w ramach RPO WZ firmy Prozped Consulting, która występując w konsorcjum z firmą

...

Kończy się realizacja projektu pn. „Zakup samochodu pożarniczego wraz z jego wyposażeniem na potrzeby

...

Szczecińskie spółki autobusowe ufają naszej firmie i powierzyły kwestie skutecznego rozliczenia

...

Skontaktuj się z nami