Opracowany przez Prozped Consulting wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 PROW

...

Kolejne dwa projekty dofinansowane środkami RPO WZ. Na ogłoszonej przez Zarząd Województwa w dniu

...

3 z 4 projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach działania 6.4 RPO WZ zostało

...

Z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym uroczyście podpisano umowę o dofinansowanie ze

...

Wśród 10 projektów wybranych do dofinansowania w ramach poddziałania 7.1.2 RPO WZ „Lokalna

...

Skontaktuj się z nami