Wszystkie wnioski, opracowane przez firmę Prozped Consulting uzyskały dofinansowanie!

W dniu 29

...

Przygotowany przez Prozped Consulting, na zlecenie Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa

...

Firma Prozped Consulting została wybrana przez Gminę Dobra do pełnienia funkcji Inżyniera

...

Zarząd Województwa w odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie dla poddziałania 2.1.2

...

Gmina Miasto Szczecin otrzymała ponad 1.600.000 zł na realizację projektu pn. Modernizacja

...

Skontaktuj się z nami