Z przyjemnością informujemy, iż zakończyliśmy prace nad przygotowaniem „Lokalnego Programu

...

Firma Prozped Consulting w ramach zakończonego właśnie naboru wniosków do poddziałania 7.1.1

...

Firma Prozped Consulting przekazała Akademii Morskiej w Szczecinie Studium Wykonalności projektu

...

Firma Prozped Consulting przekazała Gminie Złocieniec wniosek aplikacyjny wraz z analizą finansową

...

Firma Prozped Consulting w ramach zakończonego właśnie naboru projektów do działania „Odnowa wsi” PROW 2007

...

Skontaktuj się z nami