Po ponad roku Wykonawcy prac tj. firmy Strabag sp. z o.o. oraz naszej firmy pełniącej funkcję

...

Firma Prozped Consulting podpisała umowę z Gminą Nowe Warpno na pełnienie funkcji Inżyniera

...

Gmina Miasto Stargard Szczeciński otrzymała blisko 730.000 zł ze środków działania 6.1.1 RPO WZ na

...

Po blisko rocznej pracy, Inżynier Projektu – firma Prozped Consulting zakończyła procedurę

...

Fundusze na remont zabytków zdobyte! Wśród 11 projektów wytypowanych przez Zarząd Województwa

...

Skontaktuj się z nami