Kolejne spotkanie przedstawicieli Szczecińskiego Centrum Renowacyjnego w Szczecinie z Prezydentem Miasta

...

Firma Prozped Consulting zakończyła żmudny proces przygotowania studium wykonalności dla projektu pn.

...

Zakończyły się prace budowlane w ramach projektu pn. „Rewaloryzacja i modernizacja kościoła

...

Firma Prozped Consulting podpisała umowę z Gminą Złocieniec na przygotowanie studium wykonalności pn. „Budowa

...

Konsorcjum firm: Prozped Consulting i TABUS zrealizowało powierzone mu zadanie przeprowadzenia

...

Skontaktuj się z nami