Wykorzystanie funduszy europejskich ukierunkowanych na rozwój w zdefiniowanych na skalę ogólnokrajową obszarach odbywa się za pomocą tzw. programów operacyjnych. Zgodnie z przyjętymi priorytetami prorozwojowymi, finansowaniu mogą podlegać inwestycje w następujących obszarach:

Wsparcie dla rozwoju społeczno-gospodarczego pogranicza i współpracy z partnerami z całego obszaru UE

Europejska Współpraca Terytorialna

Wspieranie inwestycji infrastrukturalnych przyjaznych środowisku

Infrastruktura i Środowisko

Wsparcie na badania, rozwój, innowacje

Inteligentny Rozwój