Wykorzystanie funduszy europejskich ukierunkowanych na rozwój Pomorza Zachodniego zorganizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Zgodnie z zapisami dokumentów programowych finansowaniu mogą podlegać inwestycje w następujących obszarach:

1. Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie

2. Gospodarka niskoemisyjna

3. Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom

4. Naturalne otoczenie człowieka

5. Zrównoważony transport

6. Rynek pracy

7. Włączenie społeczne

9. Infrastruktura publiczna

 

Skontaktuj się z nami

Archiwum wiadomości