FIRMA od początku swojej działalności zajmuje się przede wszystkim konsultingiem i doradztwem europejskim. Większość realizowanych usług dotyczy przygotowania studiów wykonalności, biznesplanów, ocen oddziaływania na środowisko, czy też wniosków aplikacyjnych dla wszelkich podmiotów. Dodatkowo, firma prowadzi szkolenia i kursy na zamówienie podmiotów zewnętrznych, realizuje usługi tłumaczeniowe, przygotowuje analizy, ekspertyzy i publikacje fachowe oraz organizuje pomoc doradczą dla samorządów lokalnych, MŚP i instytucji III sektora.

Od 2006 roku świadczymy usługi związane z inżynierią projektową, czyli realizacją na zlecenie i w imieniu Zamawiającego projektów infrastrukturalnych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ze względu na typologię zadań wdrażanych przy pomocy Inżyniera Kontraktu, naturalnym odbiorcą oferowanych przez naszą firmę usług jest administracja regionalna i lokalna, szeroko rozumiany sektor publiczny (np. kościoły, szkoły wyższe, instytucje kulturalne i społeczne) oraz mali i średni przedsiębiorcy.

KLIENCI stają się coraz bardziej wymagający względem firm doradczych, co wymusza stałe poszerzanie wachlarza proponowanych usług i podnoszenia kwalifikacji zatrudnianego personelu. Filozofia rozwoju naszej firmy zakłada bardzo istotny element różnicujący ją od podmiotów konkurencyjnych:

  Prozped Consulting otacza klientów kompleksową pomocą, począwszy od wytypowania potencjalnego źródła wsparcia, poprzez opracowanie niezbędnej dokumentacji, pozyskanie dotacji i jej rozliczenie, a skończywszy na przeszkoleniu kadry zarządzającej oraz pracowników instytucji beneficjenta.